METRO ENERGY

Preduzeće ’’METRO ENERGY’’ d.o.o. osnovano je 2008. godine sa ciljem da pruži kvalitetnu uslugu
•    projektovanja i inženjeringa
•    izgradnje i rekonstrukcije
•    održavanja i servisa
•    pregleda,  kontrole i ispitivanja

svih vrsta termoenergetskih postrojenja, termotehničkih, gasnih i elektroenergetskih instalacija.

KATALOG

Posebno smo ponosni na našu
Akreditovanu laboratoriju za ispitivanje
koja poseduje Sertifikat o akreditaciji izdat           
od Akreditacionog tela Srbije.

Laboratorija poseduje sva dokumenta sistema
upravljanja menadžmentom prema standardu
SRPS ISO/IEC 17025:2006 koja obezbeđuju
upravljanje procesima u Laboratoriji.

Vršimo energetsku sertifikaciju objekata i izradu elaborata i pasoša o energetskoj efikasnosti

U cilju pružanja kvalitetnih usluga i odgovarajući na zahteve koje postavlja zakonska regulativa, obezbedili smo sva neophodna uverenja, licence i sertifikate za radove na termoenergetskim postrojenjima.

Svi naši zaposleni nosioci su sertifikata i licenci od koji posebno ističemo:

–    Licence odgovornih projektanata mašinske, građevinske i elektrotehničke struke
–    Licence odgovornih izvođača radova mašinske, građevinske i elektrotehničke struke
–    Licence odgovornih inženjera za energetsku efikasnost
–    Sertifikate o položenom stručnom ispitu za:
•    Rukovanje i održavanje gasnih uređaja, postrojenja i instalacija
      •    Održavanje objekata za transport i distribuciju prirodnog gasa
      •    Montažu i održavanje „EX“ opreme

U radu primenjujemo savremena tehnička rešenja i u saradnji sa najpoznatijim svetskim proizvođačima termoenergetske opreme  u mogućnosti smo da Vam obezbedimo najbolja rešenja za realizaciju Vaše investicije kao i za pouzdano i efikasno praćenje rada postrojenja tokom eksploatacije.

Stalnim usavršavanjem, stručnim osposobljavanjem i kvalitetnim radom uspeli smo da ostvarimo partnerski odnos sa svojim klijentima i da na taj način ispunimo svoju misiju i svoje ciljeve na tržištu.

Naš tim licenciranih inženjera i osposobljenih servisera sposoban je da odgovori
na sve Vaše zahteve!

Obratite nam se popunjavanjem Zahteva za ponudu i mi ćemo Vam pomoći kod donošenja prave poslovne odluke!

Reprezentativne reference