Reference

OSNOVNA ŠKOLA “NIKOLA TESLA“, Banatsko Karađorđevo

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika VENTERM sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme -...

OSNOVNA ŠKOLA “ LJUDEVIT ŠTUR“, Kisač

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Izdavanje...

OSNOVNA ŠKOLA “ DOSITEJ OBRADOVIĆ“, Plandište

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Izdavanje...

OSNOVNA ŠKOLA “DOSITEJ OBRADOVIĆ“, Putinci

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Izdavanje...

OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA“, Žitište

Objekti: Kotlarnice: OŠ’’Sveti Sava’’ ŽITIŠTE, OŠ’’Đ. Jakšić’’ B. DVOR, OŠ ’’Đ. Košbuk’’ TORAK, OŠ ’’A.Šantić’’ R.TOPOLOVAC, Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika: CUENOTHERM P CS 80, CUENOTHERM P CS 185, RIELLO 818, WEISHAUPT G3, LIBELA P 40 II sa...

OSNOVNA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN“, Veternik

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika ’’HOVAL’’ sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme -...

OSNOVNA ŠKOLA “ZDRAVKO ČELAR“, Čelarevo

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika ’’OGANJ’’ G-3 sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme -...

OSNOVNA ŠKOLA“MILOŠ CRNJANSKI“, Žabalj

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Ispitivanje...

KARLOVAČKA GIMNAZIJA, Sremski Karlovci

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Ispitivanje...

’’STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD’’, Novi Sad

Objekti: Kotlarnice: Studentski domovi: ’’S.Bajić’’, ’’Sajmište’’ i ’’V.Vlahović’’, NOVI SAD Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi,...

“DOM ZDRAVLJA“, Bač

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika - Merenje produkata sagorevanja - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije

’’DOM ZDRAVLJA ŽABALJ’’, Žabalj

Objekat: Kotlarnice: ’’Dom zdravlja žabalj’’ ŽABALJ i ’’Zdravstvena stanica’’ ČURUG Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i...

PREDŠKOLSKA USTANOVA ’’LJUBA STANKOVIĆ’’, Beočin

Objekat: Prostorije obdaništa Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gasnih peći ’’ALFA’’ I ’’LAMPART’’ sa kontrolom nepropusnosti - Kontrola detekcije gasa - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.

PREDŠKOLSKA USTANOVA ’’DEČIJI VRTIĆ’’, Vršac

Objekti: Kotlarnice: vrtić "BUBA MARA" i vrtić "PLAVI ČUPERAK" Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi, ispitivanje i podešavanje gasne...

PREDŠKOLSKA USTANOVA ’’RADOSNO DETINJSTVO’’, Novi Sad

Objekti: 27 vrtića Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika i kotlova sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme -...

JP ‘’ŽELEZNICE SRBIJE’’ , Beograd

Objekat: Kotlarnica - Sekcija za prevoz robe - NOVI SAD Izvedeni radovi: - Hemijsko pranje kotla, dimnjače i dimnjaka - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika - Merenje produkata sagorevanja - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije

‘’GAS BEČEJ’’, Bečej

Objekti: PIK ’’Bečej’’, ’’Bečej prevoz’’, ’’KTC’’ doo, ’’Remont’’ ad, Dom kulture, Dečiji vrtići, Pekare, Osnovne škole, BEČEJ Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika i gasnih kotlova sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični...

’’SOMBOR GAS’’ doo, Sombor

Objekat: Kotlarnica – ’’Zdravstveni centar "dr Radivoj Simonović", SOMBOR Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi, ispitivanje i...

JKP “ENERGANA“, Sombor

Objekti: Kotlarnice: Toplana i Muzej, SOMBOR Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika G5, SAACKE SKV 80, SAACKE SKV 100 i gasnih kotlova sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi,...

JP “PTT SRBIJA“ RJ Novi Sad, Novi Sad

Objekti: - Kotlarnice: PTT Garaža, PTT S. Kamenica, PTT Ribarac, NOVI SAD Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika i gasnih kotlova sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi,...

DP ’’2. OKTOBAR’’ Vršac

Objekti: Toplane: Centar, Vojnički trg i Hemograd, Kotlarnice: Upravna zgrada , Groblje, Fabrika vode, TC Bagus, Kartonaža, Sud i Poljoprivredna škola, VRŠAC GMRS, VRŠAC Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika G11, UGL3, UGL4, RGL11, MGM9 i MGM11 i...

JKP „GREJANJE“, Pančevo

Objekti: Toplane i kotlarnice Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika (regulatori pritiska pilota, presostati) sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled viskopritisnih i niskopritisnih gasnih rampi,...

JKP „ČAČAK“, Čačak

Objekti: Toplane: Ljubić Kej, Gradska, Kotlarnice: Šumadija, Vinara, Zgrade Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi, ispitivanje i...

DP ’’NOVI SAD – GAS’’, Novi Sad

Objekat: Toplane: ’’Partizan’’- BAČKA PALANKA i ’’ Ritić’’ - ČELAREVO Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi, ispitivanje i podešavanje...

JVP ’’VODE VOJVODINE’’, Novi Sad

Objekat: Skladište mobilne opreme, NOVI SAD Izvedeni radovi:- Izrada Glavnog projekta unutrašnje gasne instalacije- Izgradnja unutrašnje gasne instalacije

JKP „PUT“, Novi Sad

Objekat 1: Asfaltna baza Izvedeni radovi: - Izrada Glavnog projekta konverzije goriva za staro postrojenje asfaltne baze - Periodični servisni pregled gorionika ’’SIMMAMANN’’BSE7MG, ’’OGANJ’’ GN 30 i ’’RIELLO’’RLS 50 sa podešavanjem rada i merenjem produkata...

‘’IB TEAM’’, Beograd

Objekti: - Kotlarnica za proizvodnju pare Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika ’’OGANJ’’ GN7 sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.

‘’HAUS MAJSTOR & HIGIJENA’’, Novi Sad

Objekat: Kotlarnice u zgradama u NOVOM SADU Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregledi gorionika i gasnih kotlova sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi, ispitivanje i podešavanje gasne...

‘’FALC EST’’, Ruma

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Servisni pregled gorionika ’’OGANJ’’ GM8 sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Pregled, ispitivanje...

’’AZA’’ doo, Stari Ledinci

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Izrada Glavnog projekta unutrašnje gasne instalacije - Izrada Glavnog elektro projekta kotlarnice - Izgradnja unutrašnje gasne instalacije - Izgradnja razvodnog ormana kotlarnice i elektro instalacije u kotlarnici - Isporuka i...

‘’VOJVODINA PUT’’ A.D. Zrenjanin

Objekat: Asfaltna baza Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem gorionika "Oganj" GN3 - Puštanje u rad gorionika na lož ulje - Merenje produkata sagorevanja - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije

‘’VOJVODINA PUT-BAČKA PUT’’ AD, Novi Sad

Objekat: Asfaltna baza - SRBOBRAN Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika "Oganj" GN3 - Merenje produkata sagorevanja - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije

PGM ‘’BUDUĆNOST’’ PREŠEVO

Objekat: Asfaltna baza- ’’Marina’’, ’’Gradis’’ i ’’Wibau’’ Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika ’’ORKAN’’ - Merenje produkata sagorevanja - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije

PZP ‘’VRANJE’’ AD, Vranje

Objekat: Asfaltna baza- VRANJSKA BANJA Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika ’’ORKAN’’ GM30 - Merenje produkata sagorevanja - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije

PZP ‘’POŽAREVAC’’ AD, Požarevac

Objekat: Asfaltna baza Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika GM30 - Merenje produkata sagorevanja - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije

’’AVEX’’ AD, Novi Sad

Objekat 1: Sušara – B. PETROVAC Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika - Merenje produkata sagorevanja - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije Objekat 2: Kotlarnica – ’’A-REA’’ doo, NOVI SAD Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa...

’’FABRIKA HARTIJE’’ AD, Beograd

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Ispitivanje funkcionalnosti i nepropusnosti elektromagnetnih ventila na dovodnom gasovodu, na predpaljenju i na glavnom plamenu - Ispitivanje regulatora pritiska gasa sa blokadnim ventilom - Izdavanje izveštaja Akreditovane...

’’AGRO-GRNJA’’ doo, Pivnice

Objekat: Proizvodni pogon - topionica aluminijuma, B.PETROVAC Izvedeni radovi: - Izrada Glavnog projekta unutrašnje gasne instalacije - Izrada Glavnog projekta priključnog gasovoda i MRS - Izgradnja unutrašnje gasne instalacije - Merenje produkata sagorevanja -...

‘’IZOLIR’’ AD, Zrenjanin

Objekat: Kotlarnice: ALIBUNAR i ZRENJANIN Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika i kotla - Merenje produkata sagorevanja - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme -...

“MIRANKO“ doo, Kruševac

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika - Merenje produkata sagorevanja - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Izdavanje izveštaja Akreditovane...

„UNIVEREXPORT“ doo, Novi Sad

Objekat: Kotlarnice: ’’021’’ i ’’ALBA’’ Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika ’’RIELLO’’ i gasnih kalorifera - Merenje produkata sagorevanja - Servisni pregled niskopritisnih gasih rampi, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i...

“POLJOPRIVREDNA STANICA“ doo, Novi Sad

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika "WEISHAUPT" WG 10 - Isporuka i ugradnja programatora "WEISHAUPT" WFM 10 - Merenje produkata sagorevanja - Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije

ZZ “MRKŠIĆEVI SALAŠI“, Srpski Itebej

Objekti: Pekara, Klanica, Sušara Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika ’’RIELLO’’ - Isporuka i ugradnja programatora ’’SATRONIC’’ - Merenje produkata sagorevanja - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne...

“RACA“ doo, Zrenjanin

Objekat: Sušara – Vojvoda Stepa Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika ’’OGANJ’’G8 i ’’OGANJ’’G9 - Merenje produkata sagorevanja - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme -...

“ŽITOMLIN“ AD, Beograd

Objekat: Sušara – CER-6, NOVI BEČEJ Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika - Merenje produkata sagorevanja - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Izdavanje izveštaja...

“PODUNAVLJE“ AD, Čelarevo

Objekat: Sušara Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika GM8 - Merenje produkata sagorevanja - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Ispitivanje gromobranske instalacije...

’’GOSPOĐINCI’’ doo, Gospođinci

Objekat: - Sušara Izvedeni radovi: - Servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione, sigurnosne opreme i elektromagnetnih ventila - Merenje...

„ALPINE“ DOO, Beograd

Objekat: Asfaltna baza - VINČA Izvedeni radovi: - Izrada instalacije grejanja u mašinskoj radionici - Isporuka i ugradnja kablova pratećeg grejanja i električnih kalorofera

“ZADRUGARKA“ AD, Sombor

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: - Periodični servisni pregled gorionika ’’VENTERM’’ 4LD sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme...

“PUTEVI“ AD, Užice

Objekat: Asfaltna baza-sušara minerala ’’Beninghoven’’ - Subotica Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika - Puštanje u rad i kontrola rada na mazut i naftu

’’SOJA PROTEIN’’ AD, Bečej

Objekat: - Sušara ’’CER’’ Izvedeni radovi: - Servisni pregled gorionika MGM11 sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione, sigurnosne opreme i elektromagnetnih ventila...

“INTER-KOP“doo, Šabac

Objekat: Asfaltna baza Izvedeni radovi: - Generalni remont gorionika "ORKAN" M40 - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika "ORKAN" M40 - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika "WEISHAUPT" L5Z - Elektropovezivanje gorionika "ORKAN" M40 - Isporuka i...

„VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA“ AD, Subotica

Objekat: Kotlarnica i parna kotlarnica – POGON SRPSKA CRNJA Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada kotla za proizvodnju pare ’’CERTUS’’ - Servisni pregled sa podešavanjem rada gasnih kotlova ’’HYDROTERM’’ - Merenje produkata sagorevanja - Servisni...

“SLOBODA“ AD, Čačak

            Objekat:             Kotlarnica za grejanje i proizvodnju pare             Izvedeni radovi:...

„VELEFARM INVEST“ AD, Beograd

Objekat: Kotlarnica – P.C. SUBOTICA Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika - Merenje produkata sagorevanja - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Ispitivanje...

’’METALNO’’ doo, Novi Sad

Objekat: Kotlarnica – Zgrada Janka Čmelika 11, NOVI SAD Izvedeni radovi:- Izgradnja instalacije centralnog grejanja- Izgradnja toplovodne kotlarnice

JP “TRANSNAFTA“, Pančevo

Objekat: Kotlarnica – NOVI SAD Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika ’’VENTERM’’ - Merenje produkata sagorevanja - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme - Izdavanje...

’’ALUMINIJSKI KOMBINAT’’, Mostar

Objekat: Proizvodni pogon Izvedeni radovi: - Rekonstrukcija gorionika "Weishaupt" L-5 - Isporuka i ugradnja elektro opreme za livačke peći 1,2,3 i 4, - Izrada i rekonstrukcija elektro instalacije gorionika - Prešemiravanje elektro ormana - Funkcionalna proba rada...

„MBA MILJKOVIĆ“ doo, Beograd

Objekat: Asfaltna baza Izvedeni radovi: - Generalni remont gorionika "Orkan" M30 - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika "Orkan" M30 - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika N3 - Elektropovezivanje gorionika "Orkan" M30 - Isporuka i montaža...

“VICTORIJA LOGISTIC“ doo, Novi Sad

Objekti: Sušare: – B.PALANKA, SOMBOR i ’’Kinđa’’ KIKINDA, Izvedeni radovi: - Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika ’’OGANJ’’G11 - Merenje produkata sagorevanja - Servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione,...

’’FARM-COMMERC’’ doo, Čantavir

Objekat: Kotlarnica za proizvodnju pare Izvedeni radovi: - Izgradnja gasne kontejnerske kotlarnice kapaciteta 500 kg/h - Izrada, isporuka i montaža elektro-komandnog ormana za gasnu kotlarnicu - Izgradnja elektro instalacije za gasnu kotlarnicu - Elektro povezivanje...

Linde-gas

{gallery}galerija/linde-gas{/gallery}