PASOŠ ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Pasoš energetske efikasnosti ili energetski pasoš predstavlja sertifikat o energetskoj efikasnosti zgrade.

Energetske pasoše izdaju licencirana preduzeća koja se bave projektovanjem ili izvođenjem radova, a čiji zaposleni imaju Licencu Inženjerske komore Srbije.

Ovi stručnjaci će raditi elaborate o energetskoj efikasnosti objekata, a podatke će ubacivati u specijalno izrađen softver da bi se dobila kategorija energetskog pasoša za svaki objekat

Zašto je on važan i čemu služi?

Prema direktivi  2002/91/EC Evropskog parlamenta i saveta, prema kojima će svaka zgrada morati da ima pasoš energetske efikasnosti, utvrđeno je da stambeni i tercijalni sektor, čiji najveći deo čine zgrade, učestvuju sa oko 40% u finalnoj  potrošnji  energije i da proizvode skoro polovinu emisije štetnog ugljen-dioksida (CO2), što je duplo više nego što prozvode motorna vozila i avioni.

Energetski pasoš čini sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

 

Energetski pasoš zgrade izdaje se po izvršenom energetskom pregledu zgrade i vrednovanju i završnom ocenjivanju ispunjenosti propisanih zahteva o energetskim svojstvima zgrade.

 

Energetski pasoš moraju imati sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju