PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije je deo procesa pripreme investicije i obuhvata period od donošenja investicione odluke do početka neposredne realizacije investicije, odnosno izgradnje. Izrada projektno – tehničke dokumentacije predstavlja jednu od ključnih aktivnosti koja ima veliki uticaj na efikasnost realizacije cele investicije.

Inženjering predstavlja posebnu vrstu Ugovora o građenju, na osnovu kojeg se „METRO ENERGY” d.o.o obavezuje da izgradi kompletan građevinski objekat, a takođe, da isti objekat opremi i osposobi za njegovo funkcionisanje.
Ugovor o inženjeringu predstavlja poseban ugovor kojim se mi kao inženjering organizacija obavezujemo da izradimo i predamo investicioni program i tehničku dokumentaciju.
Prenosimo pravo korišćenja tehničkih znanja i iskustava, organizujemo i rukovodimo poslovima, puštamo u probni pogon i pogon čitav objekat.

U okviru našeg inženjeringa vršimo i izradu tehničke dokumentacije na osnovu ideja investitora.

Za projektovanje koristimo najmoderniju računarsku opremu i licencirane softverske pakete najnovije generacije.

„METRO ENERGY” d.o.o u tehničkoj dokumentaciji razrađuje proizvodno-tehnološke i eksploatacione koncepcije investicionog objekta i daje tehnička rešenja za njegovu izgradnju.

 „METRO ENERGY” d.o.o daje projektna rešenja koja odlučujuće utiču na izvođenje investicionog objekta i na njegovu efikasnost u eksploataciji.

Tehnička dokumentacija koju izrađuje „METRO ENERGY” d.o.o  je skup projekata neophodnih radi:
•    utvrđivanja koncepcije objekta
•    razrade uslova i načina izgradnje objekta
•    održavanja objekta tokom eksploatacije

Projektno – tehnička dokumentacija obuhvata:
•    glavni projekat
•    izvođački projekat
•    projekat izvedenog stanja

Licencirani inženjeri  „METRO ENERGY” d.o.o vrše izradu glavnih projekata koji sadrže:
•    mašinski deo
•    građevinski deo
•    elektro deo
•    elaborat bezbednosti i zaštite na radu
•    elaborat zaštite od požara
•    elaborat zaštite životne sredine
•    elaborat o energetskoj efikasnosti