ODRŽAVANJE I SERVIS

Održavanje i servis su skup akcija koje treba da omoguće da se sistem zadrži ili vrati u stanje u kojem izvršava zadatu funkciju.

U okviru službe održavanja i servisne službe posedujemo vrhunski opremljene, iskusne, mobilne ekipe, koje su u minimalnom roku spremne da izvrše intervenciju održavanja i servisa bilo gde na terenu.

Inženjeri  „METRO ENERGY” d.o.o vrše procenu koliko sistem može ispravno raditi i kada se može očekivati da će sistem prestati sa radom.
Takvo nadgledanje životnog veka sistema jeste održavanje.

„METRO ENERGY” d.o.o  poseduje Rešenje od Pokrajinskog Sekretarijata za Energetiku i mineralne sirovine o našoj osposobljenosti za izvršavanje poslova održavanja na osnovu Zakona o energetici.

Vršimo usluge održavanja i servisiranja svih vrsta gasne opreme različitih proizvođača, i to:
•    korektivnog održavanja
•    preventivnog održavanja
•    održavanja prema stanju opreme

–    Korektivno održavanje podrazumeva servis i popravak sistema nakon što je pretrpio kvar. To podrazumeva niz akcija nad sistemom koji ne radi kako bi mu se vratila funkcionalnost , odnosno kako bi se doveo u ispravno stanje.
–    Preventivno održavanje podrazumeva brigu i servisiranje sistema kako bi ostao u zadovoljavajućim radnim karakteristikama. Pri tom vršimo nadzor sistema, otkrivanje i ispravak potencijalnog kvara pre nego što do njega dođe tako što vršimo redovne preglede, čišćenje, kontrolu ispravnosti i zamene delova koji bi mogli otkazati.  Na taj način održavamo sistem pouzdanim i sigurnim.
–    Održavanje prema stanju opreme podrazumeva praćenje degradacije delova kako bi se zamenski delovi da vreme pripremili i kako bi bili zamenjeni pre otkaza. Na taj način omogućujemo rad bez otkaza sistema i veću pouzdanost opreme.