Objekat:
Proizvodni pogon – topionica aluminijuma, B.PETROVAC
Izvedeni radovi:
– Izrada Glavnog projekta unutrašnje gasne instalacije
– Izrada Glavnog projekta priključnog gasovoda i MRS
– Izgradnja unutrašnje gasne instalacije
– Merenje produkata sagorevanja
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije