Objekat:
Proizvodni pogon
Izvedeni radovi:
– Rekonstrukcija gorionika „Weishaupt“ L-5
– Isporuka i ugradnja elektro opreme za livačke peći 1,2,3 i 4,
– Izrada i rekonstrukcija elektro instalacije gorionika
– Prešemiravanje elektro ormana
– Funkcionalna proba rada automatike sve četiri livačke peći
– Programiranje PLC-a