OSNOVNA ŠKOLA “NIKOLA TESLA“, Banatsko Karađorđevo

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: – Periodični servisni pregled gorionika VENTERM sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, – Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne...

OSNOVNA ŠKOLA “ LJUDEVIT ŠTUR“, Kisač

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: – Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, – Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme...

OSNOVNA ŠKOLA “ DOSITEJ OBRADOVIĆ“, Plandište

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: – Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, – Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme...

OSNOVNA ŠKOLA “DOSITEJ OBRADOVIĆ“, Putinci

Objekat: Kotlarnica Izvedeni radovi: – Periodični servisni pregled gorionika sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja, – Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe, ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme...

OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA“, Žitište

Objekti: Kotlarnice: OŠ’’Sveti Sava’’ ŽITIŠTE, OŠ’’Đ. Jakšić’’ B. DVOR, OŠ ’’Đ. Košbuk’’ TORAK, OŠ ’’A.Šantić’’ R.TOPOLOVAC, Izvedeni radovi: – Periodični servisni pregled gorionika: CUENOTHERM P CS 80, CUENOTHERM P CS 185, RIELLO 818, WEISHAUPT G3, LIBELA P 40...