Objekat:
Kotlarnica
Izvedeni radovi:
– Izrada Glavnog projekta unutrašnje gasne instalacije
– Izrada Glavnog elektro projekta kotlarnice
– Izgradnja unutrašnje gasne instalacije
– Izgradnja razvodnog ormana kotlarnice i elektro instalacije u kotlarnici
– Isporuka i ugradnja centrale za detekciju gasa
– Merenje produkata sagorevanja
– Ispitivanje elektro instalacija
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije