Objekat:
Kotlarnica
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika
– Merenje produkata sagorevanja
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije