Elektromagnetni ventili

Elektromagnetni ventil je elektromehanički uređaj koji se koristi za kontrolu protoka prirodnog gasa.
Moderni elektromagnetni ventili nude brzo delovanje, visoku pouzdanost, dugi vek trajanja i kompaktan dizajn.

U Laboratoriji ’’METRO ENERGY’’doo  vršimo ispitivanje i podešavanje parametara rada elektromagnetnih ventila

Ispitivanje vršimo prema metodama naše Laboratorije za ispitivanje:

 –  Ispitivanje unutrašnje nepropusnosti u opsegu merenja 0 do 7 bara prema  SRPS EN 161:2010 i SRPS EN 13611:2009
 – Ispitivanje spoljašnje nepropusnosti u opsegu merenja 0 do 7 bara prema SRPS EN 161:2010 i SRPS EN 13611:2009
 –  Ispitivanje funkcije zatvaranja u opsegu merenja 0 do 7 bara  prema SRPS EN 161:2010

Nakon ispitivanja izdajemo izveštaj naše Akreditovane laboratorije

    

Za ispitivanje koristimo modernu i etaloniranu opremu za ispitivanje

–  METREL 61557 EUROTEST