Objekat:
Kotlarnica
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled gorionika ’’OGANJ’’ GM8
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Pregled, ispitivanje gasne regulacione i sigurnosne opreme na MRS
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije