Gasovodi i gasna postrojenja

U Laboratoriji ’’METRO ENERGY’’doo  vršimo ispitivanje gasovoda i gasnih postrojenja na čvrstoću i nepropusnost

•    pre puštanja u rad novoizgrađene gasovodne instalacije
•    kao periodični pregled i ispitivanje na osnovu zahteva distributera prirodnog gasa ili nadležne      inspekcije za opremu pod pritiskom
•    kada je gasovodna instalacija duži vremenski period van upotrebe

Ispitivanje vršimo prema metodama naše Laboratorije za ispitivanje:

–  Ispitivanje čvrstoće sa vazduhom kao ispitnim medijem  u opsegu merenja 0 do 7 bara prema SRPS M.E3.151:1996
–  Ispitivanje nepropusnosti sa pogonskim gasom kao ispitnim medijem u opsegu merenja 0 do 7 bara prema SRPS M.E3.151:1996

Nakon ispitivanja izdajemo izveštaj naše Akreditovane laboratorije

Za ispitivanje koristimo modernu i etaloniranu opremu za ispitivanje

– Registrator pritiska i temperature ’’GASTECH’’ RP1 PLUS. – Manometri klase tačnosti 0,6