Gasovodi i gasovodne instalacije

Za kontrolu zaštitnog potencijala duž cevovoda se u toku izgradnje postavljaju kontrolno merni izvodi. Izvodi su bakarni kablovi koji se jednim krajem privaruju na cevovod a drugi kraj se dovodi u kontrolni stubić postavljen iznad cevovoda na pristupačnom mestu.

Za kontrolu funkcionisanja sistema duž cevovoda su kontrolno merni izvodi na kojima se u određenim vremenskim intervalima posmatraju vrednosti zaštitnog potencijala.

Kontrolno merni izvodi se postavljaju po pravilu na svim zacevljenim prelazima saobraćajnica u cilju kontrole izolovanosti cevovoda od zaštitnih cevi i u cilju utvrđivanja uticaja struja katodne zaštite na ove strukture.

U Laboratoriji ’’METRO ENERGY’’doo  vršimo ispitivanje raspodele zaštitnog potencijala

Ispitivanje vršimo prema metodama naše Laboratorije za ispitivanje:

      –  Ispitivanje raspodele zaštitnog potencijala prema: Uputstvu za ispitivanje električnih instalacija niskog napona “Metrel 61557 Eurotest“ MI 2086 – Ispitivanje raspodele zaštitnog potencijala      

Nakon ispitivanja izdajemo izveštaj naše Akreditovane laboratorije

              

Za ispitivanje koristimo modernu i etaloniranu opremu za ispitivanje

–  METREL 61557 EUROTEST