Gromobranska instalacija

Gromobransko uzemljenje predstavlja uzemljenje gromobranske instalacije koja služi za odvođenje struje atmosferskog pražnjenja u tlo. Gromobransko uzemljenje treba da ograniči napon na koji dolazi gromobranska instalacija, kako bi se sprečili naknadni („povratni”) preskoci na pogonska električna kola i metalne objekte.

U Laboratoriji ’’METRO ENERGY’’doo  vršimo ispitivanje otpornosti uzemljivača

Ispitivanje vršimo prema metodama naše Laboratorije za ispitivanje:

      –  Ispitivanje otpornosti uzemljivača prema SRPS N.B2.762:1990      

Nakon ispitivanja izdajemo izveštaj naše Akreditovane laboratorije

Za ispitivanje koristimo modernu i etaloniranu opremu za ispitivanje

–  METREL 61557 EUROTEST