Objekti:
– Kotlarnica za proizvodnju pare
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika ’’OGANJ’’ GN7
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.