Ispitivanje električnih instalacija niskog napona i gromobranske instalacije

Ispitivanje električnih instalacija niskog napona i gromobranske instalacije obuhvata:

  • ispitivanje  neprekidnosti zaštitnog provodnika, glavnog i dodatnog izjadnačenje potencijal
  • Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije
  • Ispitivanje inpendanse petlje kvara
  • Ispitivanje delovanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
  • Ispitivanje otpornosti uzemljivača gromobrana

Ispitivanje se provodi korištenjem opreme sa potrebnim atestima, a o ispitivanju izdajemo izveštaj u skladu sa odgovarajućim zakonskom regulativom i pravilnicima.