Objekti:
– Kotlarnice: PTT Garaža, PTT S. Kamenica, PTT Ribarac, NOVI SAD
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika i gasnih kotlova
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije