Objekat:
Skladište mobilne opreme, NOVI SAD
Izvedeni radovi:
– Izrada Glavnog projekta unutrašnje gasne instalacije
– Izgradnja unutrašnje gasne instalacije