Produkti sagorevanja iz kotlova

Merenje i određivanje sastava i temperature  produkata sagorevanja vrši se radi podešavanja optimalnog sagorevanja, ispravnosti procesa potpale, startnog plamena i glavnog plamena.

Ovo merenje i ispitivanje je važno i radi ekologije sagorevanja i zadovoljavanja Pravilnika o graničnim vrednostima emisije štetnih i opasnih materija u vazduhu na mestu izvora zagađivanja.

U Laboratoriji ’’METRO ENERGY’’doo  vršimo merenje i određivanje produkata sagorevanja iz kotlova

Ispitivanje vršimo prema metodama naše Laboratorije za ispitivanje:

      –  Merenje zapreminskog udela O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2 prema  SRPS EN 676:2009
      –  Merenje temperature produkata sagorevanja prema  SRPS EN 676:2009
      –  Određivanje koeficijenta viška vazduha  prema  SRPS EN 676:2009
      –  Određivanje stepena iskorišćenja kotla  prema  SRPS EN 676:2009

Nakon ispitivanja izdajemo izveštaj naše Akreditovane laboratorije

       
Za ispitivanje koristimo modernu i etaloniranu opremu za ispitivanje

–  GASNI ANALIZATOR TESTO 340