Servis i održavanje gorionika za rad na prirodni gas, TNG, lako i teško ulje

 

Servis i održavanje gorionika za rad na prirodni gas, TNG, lako i teško ulje podrazumeva:

 • servis i održavanje visoko pritisnih i rotacionih gorionika na sve vrste goriva – prirodni gas, TNG, lako i teško ulje
 • intervetno odklanjanje kvarova na gorioničkoj instalaciji u roku od 24h
 • isporuku i ugradnja opreme i rezervnih delova gorionika renomiranih svetskih proizvođača (“SIEMENS”, ”SUNTECH”, ”KROMSCHROEDER”,“DUNGS”, itd)
 • remont gorionika
 • konverziju goriva koje koristi gorionik
  • sa tečnih na gasovita goriva
  • sa lokog na teško ulje
  • kombinovani rad  gas/tečno gorivo

Na sve intervencije dajemo garantni period od 12 meseci, a za ugrađene delove se prenosi garancija proizvođača.