Objekat:
Kotlarnica
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika ’’VENTERM’’ 4LD
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Isporuka i ugradnja elektromagnetnog ventila „Dungs“, LGV 507/5
– Isporuka i ugradnja programatora „Siemens“ LFL 1.322
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije