Baždarenje

Pojam baždarenje potiče iz vremena od pre 20-30 godina i tada se u svetu merila pritiska   pod pojmom baždarenje prvenstveno mislilo na overavanje merila pritiska.

U međuvremenu su se pojmovi malo izmenili te su se pojavili novi pojmovi tako da sada u principu pojam baždarenje ne znači ništa iako ga ljudi i dalje koriste.

Baždarenje je pojam koji se udomaćio u našem jeziku kao univerzalan i ljudi ga u pravilu koriste za sve vrste ispitivanja iako to nije ispravno.

Gledano u vremenu u kojem se sada nalazimo pojam baždarenje merila pritiska najviše bi odgovarao pojmu servis i podešavanje merila pritiska.

Dakle kada kažete da Vam napravimo baždarenje manometra mi ćemo Vas upozoriti da u principu ne znamo šta zapravo želite od nas.

Kada bi recimo reč baždarenje koristili u kombinaciji sa pojmom etaloniranje

(ili overavanje ili ispitivanje usklađenosti) tada bi znali da za Vas trebamo etalonirati manometar, ali da Vas ne zadovoljava netačan manometar već želite da se manometar podesi (servisira) da bude tačno unutar deklarisanih ili postavljenih granica i tek onda da se etalonira (vidi pojam etaloniranje), i za njega izda odgovarajući izveštaj o etaloniranju.

Najbolje bi bilo kada ovaj termin više ne bi koristili jer u principu samo stvara zabunu.