Objekti:
Toplane: Centar, Vojnički trg i Hemograd,
Kotlarnice: Upravna zgrada , Groblje, Fabrika vode, TC Bagus, Kartonaža,
Sud i Poljoprivredna škola, VRŠAC
GMRS, VRŠAC
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika G11, UGL3, UGL4, RGL11, MGM9 i MGM11
i gasnih kotlova sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.