Objekat:
Kotlarnica
Izvedeni radovi:
– Ispitivanje funkcionalnosti i nepropusnosti elektromagnetnih ventila
na dovodnom gasovodu, na predpaljenju i na glavnom plamenu
– Ispitivanje regulatora pritiska gasa sa blokadnim ventilom
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije