Objekat:
– Sušara
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled gorionika
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione, sigurnosne opreme i elektromagnetnih ventila
– Merenje otpora uzemljenja nadzemnog gasovoda
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.