Objekti:
Toplane i kotlarnice
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika (regulatori pritiska pilota, presostati)
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled viskopritisnih i niskopritisnih gasnih rampi,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme i elektromagnetnih ventila
(sigurnosni zaklopni ventili, sigurnosno opružni ventili, regulatori pritiska sa blokadom)
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.