Objekat 1:
Asfaltna baza
Izvedeni radovi:
– Izrada Glavnog projekta konverzije goriva za staro postrojenje asfaltne baze
– Periodični servisni pregled gorionika
’’SIMMAMANN’’BSE7MG, ’’OGANJ’’ GN 30 i ’’RIELLO’’RLS 50
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled visokopritisnih i niskopritisnih gasnih rampi
na novom i starom postrojenju asfaltne baze
– ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije
– Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.

Objekat 2:
Tehniča služba i radionice
Izvedeni radovi:
– Izrada Glavnog projekta priključnog gasovoda i MRS
– Izgradnja priključnog gasovoda i MRS kapaciteta 100 m3/h