Objekat:
Kotlarnica
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled niskopritisnih gasnih rampi,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.