Objekat:
Kotlarnica
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika
– Merenje produkata sagorevanja
– Servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije