Objekat:

Kotlarnica

Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije