Objekat:
Kotlarnica
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika ’’HOVAL’’
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Ispitivanje elektro instalacije
– Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja
– Ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme na MRS
– Kontrola detekcije gasa
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.