Objekti:
Kotlarnice: OŠ’’Sveti Sava’’ ŽITIŠTE, OŠ’’Đ. Jakšić’’ B. DVOR,
OŠ ’’Đ. Košbuk’’ TORAK, OŠ ’’A.Šantić’’ R.TOPOLOVAC,
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika:
CUENOTHERM P CS 80, CUENOTHERM P CS 185, RIELLO 818,
WEISHAUPT G3, LIBELA P 40 II
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije