Objekat:
Kotlarnica
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika ’’OGANJ’’ G-3
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Kontrola detekcije gasa
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.