Objekat:
Sušara
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika GM8
– Merenje produkata sagorevanja
– Servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije