Objekat:
Prostorije obdaništa
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gasnih peći ’’ALFA’’ I ’’LAMPART’’
sa kontrolom nepropusnosti
– Kontrola detekcije gasa
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.