Objekat:
Asfaltna baza
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika GM30
– Merenje produkata sagorevanja
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije