Objekat:
Asfaltna baza – VINČA
Izvedeni radovi:
– Izrada instalacije grejanja u mašinskoj radionici
– Isporuka i ugradnja kablova pratećeg grejanja i električnih kalorofera