Objekat:
Kotlarnica – P.C. SUBOTICA
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika
– Merenje produkata sagorevanja
– Servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije