Objekat:
– Sušara ’’CER’’
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled gorionika MGM11
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione, sigurnosne opreme i elektromagnetnih ventila
– Isporuka i ugradnja gasomera ELSTER G650, elektronskog korektora EK220
i elektromagnetnog ventila ’’DUNGS’’ DMV
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije.