Objekat:
Asfaltna baza
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled sa podešavanjem gorionika „Oganj“ GN3
– Puštanje u rad gorionika na lož ulje
– Merenje produkata sagorevanja
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije